Aktorka

Aktorka

Aktorka teatralna, serialowa i dubbingowa.

| Więcej...
Prezenterka kulinarna

Prezenterka kulinarna

Witaj w mojej kuchni...

| Więcej...
Puzio

Kontakt

Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych.

| Więcej...

Witajcie serdecznie, na mojej stronie.

Myślę, że znajdziecie na niej te wszystkie informacje, które WAs potencjalnie interesują na konkretny temat, a moja działalność jest różnorodna. Z zawodu jestem aktorką, prezenterką a moją pasją jest gotowanie, a ostatnio również pisanie książek kulinarnych.

Odkryłam też w sobie potencjał pedagogiczny, prowadząc zajęcia aktorskie dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dziennikarskie. Staram się w życiu robić to co lubię i z tego żyć. Jak wiecie, nie jest to takie proste!!! Jednak ,jak się chociaż w 50% uda, satysfakcja jest ogromna, wierzcie mi. Moim mottem życiowym w tych ciężkich czasach, jest przewrotnie zmienione przeze mnie przysłowie -

"Lepiej PUZIO niż wcale"

bo zawsze jest czas na pozytywną zmianę lub zainwestowanie w siebie.

Małgorzata Puzio

Zapraszam również na mojego vloga kulinarnego

Bez Przepisu

Jest pysznie i zdrowo

Spotkanie z czytelnikami moich książek kulinarnych na II Targach Książki Kulinarnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie 07/2014RODO[x]
M’art. –Małgorzata Puzio- Miękus , Radzymin 05-250,ul.Armii Krajowej 38b/1 w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które nam przekazujesz : w szczególności dzieci uczęszczających na zajęcia artystyczne oraz ich rodziców, a także informacje dotyczące sposobu, w jaki je wykorzystujemy i przetwarzamy były dla Ciebie przejrzyste. Dlatego też wprowadzamy nową politykę prywatności, która spełnia oba te założenia, a jednocześnie realizuje wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nowa Polityka prywatności będzie obowiązywała w pełni od dnia 25 maja 2018 r. Możesz już teraz zapoznać się z jej treścią do czego serdecznie Cię zachęcamy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż: Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zgłaszania dziecka /5-18lat/ na zajęcia artystyczne (aktorskie, wokalne, nauki gry na keyboardzie lub pianinie) . Możliwość przetwarzania dostępnych danych osobowych , w takich przypadkach jak: - publikowanie informacji o przedstawieniach i koncertach oraz wydarzeniach kulturalnych www.teatrdziecidzieciom.pl , www.teatr.malgosia-puzio.pl , www.art.malgosia-puzio.pl - pozyskanych zleceń dla dziecka z innymi podmiotami związanymi z produkcjami filmowymi, reklamowymi, teatralnymi, estradowymi, eventowymi, lektorskimi, dubbingowymi i innymi związanymi z wykonywaniem szeroko rozumianego zawodu aktora zwanymi dalej Producentami, - obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, - prezentowanie dziecka dorobku wszelkimi dostępnymi metodami - drogą mailową, telefoniczną i w trakcie bezpośrednich spotkań z Producentami, reżyserami, kierownictwem produkcji, zleceniodawcami innych działań artystycznych dostarczanie materiałów promocyjnych a także udzielanie wszelkich niezbędnych informacji służących pozyskaniu nowych zleceń dla Twojego dziecka. W tym do umieszczenia zdjęć i wszelkich innych dostarczonych przez Ciebie materiałów promocyjnych w bazie danych dostępnych i na stronach internetowych, profilach Facebook i You Tube , oraz witrynach www.filmpolski.pl oraz innych zawodowo sprofilowanych stronach i portalach branżowych zgodnie z wymogami administratorów i właścicieli tych domen i stron. - stałej aktualizacji danych Twojego dziecka w w/w bazach i portalach, - informowanie i raportowanie Ciebie za pomocą dostępnych środków techniczno-komunikacyjnych (drogą telefoniczną, e-mailową lub sms-ową ) o przeprowadzonych działaniach, - kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług - przekazywania Twoich danych innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz M’Art związane z wykonywaniem umowy współpracy takie jak: usługi księgowe, prawne i podatkowe, hostingowe, jak również podmiotom będącym dostawcami usług IT, operatorom branżowych portali i stron www, - dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. - przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Zebrane od Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z M’Art poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych. Jakie dane osobowe musisz podać ? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych dziecka: Imię i Nazwisko, adres email, telefon, wiek, wzrost, , kolor włosów, kolor oczu, rozmiar ubrania ,dodatkowe umiejętności , zdjęcia, filmy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. Twoje uprawnienia wobec M’art. w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich lub Twojego dziecka danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)., gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? - W szczególności Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w poszukiwaniu zleceń dla Twojego dziecka, takich jak portale branżowe, agencje castingowe, firmy specjalizujące się w produkcjach filmowych, reklamowych, teatralnych, estradowych, dźwiękowych, agencjom reklamowym, PR, eventowym oraz podmiotom na których zlecenie te produkcję się odbywają. W wypadku zleceń teatralnych i estradowych przekazujemy podmiotom, które te zlecenia wykonują i zamawiają. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy- słownej zawartej z Tobą, na sezon teatralny ,a także po jej zakończeniu w celach: - dochodzenia roszczeń , - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, - zapobiegania nadużyciom i oszustwom, - statystycznych i archiwizacyjnych, - maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia uczęszczania dziecka na zajęcia. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.